Image Alt
informace

Memorandum Motoklubu Staré Město z.s.

Motoklub Staré Město z.s. je spolek založený pouze s jedním posláním: pořádat motoristický sport, který má velkou řadu příznivců ze stran jezdců a jejich týmů, ale i odpůrců zejména z místní komunity, kterým může vadit hluk, dopravní omezení v době konání závodů a také jisté riziko ochrany zdraví či poškození majetku obyvatelů města a státu. Poselstvím představitelů Motoklubu je eliminace všech rizik na minimální možnou úroveň během konání závodů, ochrana zdraví jezdců i diváků a také majetku obyvatel Starého Města.

Motoklub Staré Město z.s. se zavazuje:

K vybudování maximálního stupně bezpečí pro diváky dostatečnými ochrannými zónami, jež budou vyhovující pro případný pád jezdce a stroje.

K zajištění nejvyšší možné ochrany jezdců maximálním počtem ochranných materiálů na trati.

K nadstandartnímu personálnímu obsazení na traťových úsecích pro bezpečné podmínky při závodech, k zajištění bezvadného stavu vozovky po případném pádu jezdce

K šetrnému zacházení s životním prostředím, nepoškozování zeleně ani zelených ploch, užívání absorpčních rohoží v depu.

K motivaci všech účastníků, aby využívali šetrně palivo a olej.

Stát se odpovědným členem společnosti tím, že veškeré odpady vyplývající z činnosti jednotlivých týmů budou správně separovány, tříděny a likvidovány.

K bezodkladnému odstranění všech ochranných prostředků z trati po ukončení závodů.

Motoklub Staré Město z.s. si vyhrazuje právo:

Na pořízení fotografického i video materiálu týkajícího se všech lidí, kteří se akce dobrovolně rozhodli zúčastnit (diváci, jezdci, členové týmu, funkcionáři, traťoví komisaři, složky integrovaného záchranného systému atd.) a na publikaci pořízeného materiálu na sociálních sítích, youtube atd.

Udílení organizačních pokynů lidem příchozím na tuto akci zejména s ohledem na jejich vlastní bezpečnost.

Na výběr vstupného ve výši 100 CZK na dospělou osobu a den.

SLOVÁCKÝ OKRUH

Délka okruhu je 4200 m, šíře trati 6–9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh  s jednotným asfaltovým povrchem se 7 levými a 8 pravými zatáčkami. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motoklub Staré Město z.s. Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
Bc. Petr Chmelař, MBA – předseda klubu +420 732 471 534
Petr Neubauer– tajemník +420 605 540 757
slovackyokruh@seznam.cz Přihlášky: prihlaskaSO@seznam.cz Datová schránka: 7s97eiw
IČO: 09888918
DIČ: CZ09888918
Číslo účtu: 1401103005/2700 IBAN: CZ27 2700 0014 0110 3005 BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP