Image Alt
informace

Pro diváky

d i v á c i
Informace

Pro diváky

Diváci od roku 2022 budou mít tu čest pomáhat pořadatelům tím, že náklady vyplývající z konání akce (výše cca 1,2 milionu CZK) budou kompenzovat formou vstupného. Po uhrazení vstupného dostane divák barevný náramek na ruku, který musí nosit viditelně na svém zápěstí. Uhrazení vstupného opravňuje platícího diváka vstupovat do depa. Vstup je pouze na vlastní nebezpečí a platí zde povinnost dodržování organizačních opatření uvnitř depa – pouze levá strana a zanechání průjezdného pravého pruhu.

Vstupné

Diváci budou platit vstupné na základních vybíracích místech u přístupových uzlů. Dále bude také trať obcházet „výběrčí“ vstupného, který se vždy před výběrem např. prokáže průkazem k danému výkonu. Výše vstupného je 100 Kč na dospělou osobu a den.

Vstupenky můžete zakoupit přímo na trati nebo online zde:

 

Předprodej akce

 

Doprovodný program

Skákací hrady

Výstava veteránů spojená s jízdou

Jízda po okruhu pro děti

SLOVÁCKÝ OKRUH

Délka okruhu je 4200 m, šíře trati 6–9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh  s jednotným asfaltovým povrchem se 7 levými a 8 pravými zatáčkami. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motoklub Staré Město z.s. Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
Bc. Petr Chmelař, MBA – předseda klubu +420 732 471 534
Petr Neubauer– tajemník +420 605 540 757
slovackyokruh@seznam.cz Přihlášky: prihlaskaSO@seznam.cz Datová schránka: 7s97eiw
IČO: 09888918
DIČ: CZ09888918
Číslo účtu: 1401103005/2700 IBAN: CZ27 2700 0014 0110 3005 BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP