Image Alt
informace

Pro jezdce

p a r k i n g
Parkoviště závodních strojů

Pro jezdce

Parkoviště závodních strojů (depo) Slováckého okruhu bylo do roku 2019 umístěno v areálu Zemědělské školy se vším obvyklým zázemím (voda, elektřina, budova pro formální přejímku atd. Areál školy však v roce 2022 prodělal zásadní změnu tím, že došlo k vykoupení nevyužívaných budov Starým Městem pro další rozvoj města a výstavbu rodinných domů. Od roku 2022 bude depo tvořit dočasně uzavřená silnice Východní s navazující spodní komunikací. Jezdci a členové týmu se musí zdržovat pouze v levé části komunikace, kde si též instalují své zázemí. Není možno, aby byly ke kotvení stanů na zpevněných cestách využívány mechanické kotvy či hřeby, které by týmy zatloukaly do asfaltu či jiných druhů zpevněných komunikací. Pravá strana komunikace musí zůstat volná pro průjezd ostatních účastníků závodu na trať a zároveň pro složky integrovaného záchranného systému.

Příjezd jezdců do parkoviště závodních strojů

Příjezd jezdců a jejich doprovodů do parkoviště závodních strojů bude umožněn od pátku bezprostředně před započetím závodního víkendu v čase od 12:00. Rozmístění parkovacích míst jednotlivých jezdců určí s ohledem na počty týmů ředitel depa s ohledem na kubatury tak, aby byly pokud možno jednotlivé stroje umístěny u sebe. Prosím dbejte pokynů ředitele depa a respektujte jeho výzvy. Do depa budou vpuštěni pouze jezdci řádně přihlášení do závodů. Zázemí depa má svá omezení, účastníci závodů musí počítat s tím, že pokud ředitel depa vyzve tým, aby přesunul osobní vozidla či jiné prostředky, které nejsou bezpodmínečně nutné pro chod týmu, na nedaleká parkoviště, musí tak týmy učinit!! Případná další vozidla doprovodu závodníků není možné v depu parkovat! Předpokládané ukončení závodů je vždy v neděli do 18:00. Ulice Východní musí být volně průjezdná od nedělní 20. hodiny. Není možné parkovat ani vstupovat na prostory ohraničené páskou. Prostory depa jsou umístěny na silnicích, jejichž majitelem je Staré Město. Další pozemky vlastní soukromé fyzické či právnické osoby a je zakázáno využívání či zasahování do jejich majetku. Nepoškozujte zeleň a trávníky.

Informační prostředky

Veškeré důležité informace budou zveřejňovány na informační tabuli umístěné u hlavní brány. Výsledky jednotlivých tréninků a závodů je možné vyzvednout v prostoru recepce. Dbejte aktuálních výzev šířených prostřednictvím místního rozhlasu.

Odpadky

Odpadky odkládejte do připravených košů a kontejnerů. Dodržujte pořádek v parkovišti závodních strojů.

Karty a kontrolní pásky

Karty nebo kontrolní pásky pro jezdce, mechaniky, doprovody, apod. noste viditelně, abyste předešli zbytečné kontrole a byli vpuštěni do vámi oprávněných prostorů.

Noční klid

Dodržujte noční klid. Depo se nachází nedaleko rodinných domů, takže případné ladění motorů nechte na dopolední a odpolední hodiny.

Úhrada startovného

Startovné

 • Startovné Jednostart
 • 3800
 • 160 EUR
 • Startovné Dvojstart
 • 6000
 • 250 EUR
 • Startovné Trojstart
 • 8000
 • 330 EUR

Startovné u platby předem na účet do 26.4.2024 do 24:00.

 

Při bezhotovostní úhradě uvádějte vždy jména a příjmení do „Zpráva pro příjemce“. Dle řádů AČR lze jet pouze dvě kategorie závodů: v MMČR a PČR + případně další třídy jsou možné ve volných kategoriích: JPHZM.

 

Pro transakce v měně CZK použijte účet: 1401103005/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

BIC: BACXCZPP / SWIFT: CZ27 2700 0000 0014 0110 3005

  

Pro transakce v měně EUR použijte účet: 1401103013/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

BIC: BACXCZPP / SWIFT: CZ05 2700 0000 0014 0110 3013

 

Poslední platba může být připsána do 26.4.2024 24:00. Poté bude možno hradit pouze hotově při formální přejímce. Finance se budou vracet pouze po zaslání písemné omluvy na mail (přihláška Slovácký okruh – tedy SO): prihlaskaSO@seznam.cz a to nejpozději do 30.4.2024. Poté finance propadají organizátorům. Jezdec může startovné přenechat známému/kamarádovi, ovšem až po písemném předložení a odsouhlasené organizátorem a to nejpozději do 30.4.2024.

Úhrada startovného

Výše startovného
na místě

 • Startovné Jednostart
 • 4500
 • 190 EUR
 • Startovné Dvojstart
 • 6500
 • 270 EUR
 • Startovné Trojstart
 • 8500
 • 350 EUR

Startovné na místě pouze v hotovosti!

SLOVÁCKÝ OKRUH

Délka okruhu je 4200 m, šíře trati 6–9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh  s jednotným asfaltovým povrchem se 7 levými a 8 pravými zatáčkami. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motoklub Staré Město z.s. Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
Bc. Petr Chmelař, MBA – předseda klubu +420 732 471 534
Petr Neubauer– tajemník +420 605 540 757
slovackyokruh@seznam.cz Přihlášky: prihlaskaSO@seznam.cz Datová schránka: 7s97eiw
IČO: 09888918
DIČ: CZ09888918
Číslo účtu: 1401103005/2700 IBAN: CZ27 2700 0014 0110 3005 BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP