Image Alt
informace

Návštěvní řád

Motoklub Staré Město z.s. je organizátorem akce závodů motocyklů a sidecar na přírodním okruhu. Tento sport přináší svá rizika, ačkoli organizátor a ředitelství závodů pracuje při každém ročníku pořádání závodů na maximální bezpečnosti pro jezdce, ale i diváky.

Každá dospělá osoba příchozí na akci Slovácký okruh je povinná:

 • Při příjezdu k závodnímu okruhu musí řidiči dbát pokynů Policie České republiky
 • Při parkování využívejte smysluplně odstavné plochy a nenechávejte v autech zapalovače ani cenné věci. Organizátor akce nenese žádnou odpovědnost na případných ztrátách movitých věcí ani z aut ani v případě osobních ztrát v prostranství Slováckého okruhu
 • Na závody nechodit s domácími miláčky – zejména se psy, kterým extrémní hlučnost strojů nepochybně způsobuje nepříjemné problémy v jejich citlivých sluchovodech
 • Zodpovídat za ostatní nezletilé osoby příchozí v jejím doprovodu
 • Neznečišťovat prostranství závodů odpadky nebo zbytky nápojů a jídel
 • Respektovat povelů pořadatelů a organizačního týmu
 • Zdržovat se pouze v bezpečných zónách, nezdržovat se v bezprostřední blízkosti hraničních míst označených páskou
 • Nepřecházet přes trať ani nevstupovat na vozovku, pokud k tomuto nedostane povolení od traťových komisařů
 • Při průchodu depem dbát zvýšené opatrnosti a hlídat i pohyby svěřených osob – zejména dětí!! Jezdci mají za povinnost projíždět depem minimální rychlostí, pokud si však dítě přes hluk motorů neuvědomí nebezpečí přijízdivšího jezdce a dojde k nehodě, organizátor nenese žádnou vinu na této události.
 • Uhradit vstupné ve výši 100 Kč na hlavu a den
 • Zvážit vhodnost návštěvy s malými dětmi do tří let – závodní speciály opravdu extrémně zatěžují uši a malým dětem by mohly způsobit problémy se sluchem. Krajně se doporučuje přijít s ochranou sluchu u dětí, ale i v případě dospělých osob.

SLOVÁCKÝ OKRUH

Délka okruhu je 4200 m, šíře trati 6–9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh  s jednotným asfaltovým povrchem se 7 levými a 8 pravými zatáčkami. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motoklub Staré Město z.s. Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
Bc. Petr Chmelař, MBA – předseda klubu +420 732 471 534
Petr Neubauer– tajemník +420 605 540 757
slovackyokruh@seznam.cz Přihlášky: prihlaskaSO@seznam.cz Datová schránka: 7s97eiw
IČO: 09888918
DIČ: CZ09888918
Číslo účtu: 1401103005/2700 IBAN: CZ27 2700 0014 0110 3005 BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP