Image Alt
informace

Pro diváky 2022

d i v á c i
Informace

Pro diváky

Diváci od roku 2022 budou mít tu čest pomáhat pořadatelům tím, že náklady vyplývající z konání akce (výše cca 1,2 milionu CZK) budou kompenzovat formou vstupného. Po uhrazení vstupného dostane divák barevný náramek na ruku, který musí nosit viditelně na svém zápěstí. Uhrazení vstupného opravňuje platícího diváka vstupovat do depa. Vstup je pouze na vlastní nebezpečí a platí zde povinnost dodržování organizačních opatření uvnitř depa – pouze levá strana a zanechání průjezdného pravého pruhu.

Vstupné

Diváci budou platit vstupné na základních vybíracích místech u přístupových uzlů. Dále bude také trať obcházet „výběrčí“ vstupného, který se vždy před výběrem např. prokáže průkazem k danému výkonu. Výše vstupného je 100 Kč na dospělou osobu a den.

p a r k i n g
Informace

Parkovací zóny

Organizátor Slováckého okruhu v součinnosti s Policií České republiky vyhradil na uzavřených komunikacích kolem Starého Města stovky parkovacích míst pro diváky. Pamatujte na to, že tyto komunikace se po ukončení celého závodu opět mění na veřejné komunikace se standardním silničním provozem – zejména silnice první třídy směr Zlín. Proto svá vozidla bezprostředně po zhlédnutí programu Slováckého okruhu z těchto komunikací odvezte.

o b č e r s t v e n í
Informace

Občerstvení

Protože hlad je jenom převlečená žízeň, připravili si organizátoři více míst kolem trati, kde se budete moci v teplejších dnech napít něčeho studeného. Největší občerstvovací kiosek lze navštívit v depu, zde ovšem dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu projíždějících motocyklů! A pokud budete požívat alkoholické nápoje, pijte s mírou a svou opatrnost zvyšte na dvojnásobek.

k u l t u r a
Informace

Doprovodný program

Doba po pandemii Covid z let 2020 a 2021 přináší organizátorům veřejných akcí ještě těžší časy než kdy dříve. Místní firmy, které finančně pomáhaly akci Slovácký okruh, dále nemají zájem pomáhat organizátorům a proto muselo dojít k finančnímu zapojení diváků. Každý dospělý divák přispěje svým vstupným ve výši 100 Kč/den k uskutečnění akce. Za tuto sumu si ale budete moci v sobotu po skončení tréninků poslechnout kapelu v areálu depa. Předpokládaný začátek koncertu: cca 18:00, předpokládaný konec cca 20:00.

SLOVÁCKÝ OKRUH

Délka okruhu je 4200 m, šíře trati 6–9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh  s jednotným asfaltovým povrchem se 7 levými a 8 pravými zatáčkami. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motoklub Staré Město z.s. Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
Bc. Petr Chmelař, MBA – předseda klubu +420 732 471 534
Petr Neubauer– tajemník +420 605 540 757
slovackyokruh@seznam.cz Přihlášky: prihlaskaSO@seznam.cz Datová schránka: 7s97eiw
IČO: 09888918
DIČ: CZ09888918
Číslo účtu: 1401103005/2700 IBAN: CZ27 2700 0014 0110 3005 BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP